venerdì
08
apr'16
ore 21:00
TRENTO
Teatro Auditorium Santa Chiara
GIUSEPPE GIACOBAZZI

“Un po’ di me”