venerdì
04
apr'14
ore 21:00
TRENTO
Teatro Auditorium Santa Chiara
GIUSEPPE GIACOBAZZI

“Un po’ di me”