venerdì
02
feb'18
ore 21:00
TRENTO
Teatro Auditorium Santa Chiara
GIUSEPPE GIACOBAZZI

“Io ci sarò”