17
mag'17
ore 21:00
TRENTO
Teatro Auditorium Santa Chiara
PAOLA TURCI

PAOLA TURCI “Il secondo cuore Tour”