GIUSEPPE GIACOBAZZI "Io ci sarò"

TRENTO, Teatro Auditorium Santa Chiara

venerdì 3 Marzo 2017 21:00 TRENTO, Teatro Auditorium Santa Chiara