GIUSEPPE GIACOBAZZI "Un po' di me"

TRENTO, Teatro Auditorium Santa Chiara

venerdì 8 Aprile 2016 21:00 TRENTO, Teatro Auditorium Santa Chiara