GIUSEPPE GIACOBAZZI "Io ci sarò"

TRENTO, Teatro Auditorium Santa Chiara

venerdì 2 Febbraio 2018 21:00 TRENTO, Teatro Auditorium Santa Chiara