GIUSEPPE GIACOBAZZI "Un po' di me"

TRENTO, Teatro Auditorium Santa Chiara

venerdì 4 Aprile 2014 21:00 TRENTO, Teatro Auditorium Santa Chiara