GINO PAOLI "Amori Dispari tour 1996"

BELLUNO, Teatro Comunale

mercoledì 13 Marzo 1996 21:00 BELLUNO, Teatro Comunale